Lukk

Bli en Cremaforhandler!

Fyll inn skjemaet under for å bli en forhandler. Vi tar kontakt i løpet av kort tid.
PS: Du forplikter deg ikke til noe ved å fylle ut skjemaet.

  • Gode priser
  • Rask levering
  • Ferskhet og kvalitet
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Lukk

Søknad om faste leveringer

Ønsker du faste leveringer som kjøres hver måned, hver andre måned eller hvert kvartal?

Søk her da vel! Ingen binding, og du kan enkelt stoppe, pause og starte opp igjen.

Mvh. Crema Kaffebrenneri

Crema Foundation

Dette er et hjelpeprosjekt for arbeiderne ved Balanoor Plantations i India. Det går ut på at 4 kr pr kg solgte kaffe fra denne plantasjen går tilbake til arbeiderne og deres familie.

Balanoor Plantations er en av våre gode leverandører av kvalitetskaffe som vi har handlet med i flere år. Vi besøker jevnlig plantasjen og har en nær relasjon med plantasjens eier. Ashok. Vi møter arbeiderne og har og har fått et spesielt godt forhold til disse menneskene som legger sin sjel i det produktet som vi senere foredler i vårt kaffebrenneri her i Sandefjord.

Plantasjen drives av meget seriøse eiere som har lagt forholdene til rette for sine ansatte med barnehage, skole og sykestue med egen lege og sykepleier.

Debio

Debio kontrollerer og godkjenner økologiske og bærekraftige produksjoner i Norge. Vi er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte.

Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.

Økologiforskriften

Begrepet økologisk er beskyttet, og alle som produserer økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige regelverket som finnes på området (økologiforskriften). I dag er mesteparten av Debios virksomhet konsentrert rundt det å føre tilsyn med økologisk produksjon etter økologiforskriften. Tilsynet er basert på en avtale med Mattilsynet, og kontrollen omfatter både gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører.

Salg av økologiske produkter er underlagt registrering og tilsyn i tråd med Rådsforordning (EØF) nr 2092/91 art. 8,9 og 10. Tilsyn med økologiske produkter finansieres delvis med gebyrer. For virksomheter som tilbereder (pakker, foredler med mer) næringsmidler er det et grunngebyr. (Pakking omfatter all merking inkludert bryting av emballasje for omsetning i løs vekt)

Hvis du pakker om kaffen i mindre pakker, for eksempel 250g, så skal virksomheten være registrert hos Debio. Dette krever en registrering og Debio foretar en kontroll av utsalgsstedet og man betaler en årlig avgift.

OBS! Denne regelen gjelder ikke dersom du selger kaffen direkte fra leverandørens emballasje (det økologiske produktet kan ikke pakkes om på forhånd). Kverning av kaffe må kun skje når kunden ber om det. Dermed slipper du registrering og gebyret.